...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 913 ครั้ง)